PKCS11 Fonksiyonları

Cryptoki API token yönetimi, obje yönetimi, slot ve bunların yanı sıra kriptografik fonksiyonlardan oluşur. Bu fonksiyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Genel amaçlı fonksiyonlar

C_Initialize Cryptoki’yi ilklendirir
C_Finalize Cryptoki ile ilgili muhtelif kaynakları serbest bırakır
C_GetInfo Cryptoki hakkında genel bilgiyi elde eder
C_GetFunctionList Cryptoki kütüphanesinin fonksiyonlarının giriş noktalarını elde eder
 

 

 

Slot ve token yönetim fonksiyonları

C_GetSlotList Sistemdeki slotların listesini elde eder
C_GetSlotInfo Belirli bir slotun bilgisini alır
C_GetTokenInfo Belirli bir token hakkında bilgi alır
C_WaitForSlotEvent Token’ın takılması-çıkarılması gibi bir olay bekler
C_GetMechanismList Token tarafından desteklenen mekanizmaları listeler
C_GetMechanismInfo Belirli bir mekanizma hakkında bilgi elde eder
C_InitToken Token ilklendirir
C_InitPIN Normal kullanıcı PIN’i ilklendirir
C_SetPIN Şimdiki kullanıcının PIN’ini değiştirir
 

 

Oturum yönetim fonksiyonları

C_OpenSession Uygulama ve token arasında bir bağlantı açar veya token takılması için uygulama callback’i kurar
C_CloseSession Oturumu kapatır
C_CloseAllSessions Tüm oturumları kapatır
C_GetSessionInfo Oturum hakkındaki bilgileri elde eder
C_GetOperationState Bir oturumun kriptografik operasyonlarının durumunu elde eder
C_SetOperationState Bir oturumun kriptografik operasyonlarının durumunu ayarlar
C_Login Token’a login olmak için kullanılır.
C_Logout Token’dan logout olmak için kullanılır
 

 

 

 

Nesne Yönetim Fonksiyonları

C_CreateObject Bir obje oluşturur
C_CopyObject Bir objenin kopyasını oluşturur
C_DestroyObject Bir objeyi siler
C_GetObjectSize Byte olarak bir objenin büyüklüğünü elde eder
C_GetAttributeValue Bir objenin nitelik değerini elde eder
C_SetAttributeValue Bir objenin nitelik değerini değiştirir
C_FindObjectsInit Obje arama operasyonunu ilklendirir
C_FindObjects Nesne arama operasyonunu devam eder.
C_FindObjectsFinal Nesne arama operasyonunu sonlandırır
 

 

Şifreleme fonksiyonları

C_EncryptInit Kriptolama operasyonunu ilklendirir
C_Encrypt Tek parça veriyi kriptolama için kullanılır
C_EncryptUpdate Çok parçalı veriler için kriptolama operasyonunu devam ettirir
C_EncryptFinal Çok parçalı kriptolama işlemini sonlandırır
 

 

Şifre çözme fonksiyonları

C_DecryptInit Çözme işlemini ilklendirir
C_Decrypt Tek parçalı olarak şifrelenmiş verileri çözer
C_DecryptUpdate Çok parçalı olarak şifrelenmiş verilerin çözümünü devam ettirir
C_DecryptFinal Çok parçalı çözümleme işlemini bitirmek için kullanılır
 

 

 

Mesaj özetleme fonksiyonları

C_DigestInit Mesaj özetleme işlemini ilklendirir
C_Digest Tek parça verinin özetleme işlemi için kullanılır
C_DigestUpdate Çok parçalı verilerin özetleme işlemini devam ettirir
C_DigestKey Anahtarı özetler
C_DigestFinal Çok parçalı özetleme işlemini bitirir
 

 

 

İmzalama ve mesaj yetkilendirme kodu fonksiyonları(MAC: Mesaj yetkilendirme)

C_SignInit İmzalama işlemini ilklendirir
C_Sign Tek parça veri imzalar
C_SignUpdate Çok parçalı imzalama işlemini devam ettirir
C_SignFinal Çok parçalı imzalama işlemini bitirir
C_SignRecoverInit İmzalama operasyonunu ilklendirir, burada veri imzadan kurtarılabilir
C_SignRecover Tek parça veri imzalar, burada imzalanan veri geri döndürülebilir(recover)
 

 

 

MAC ve imza doğrulama fonksiyonları

C_VerifyInit Tek parça imza doğrulama işlemini ilklendirir
C_Verify Tek parça imza doğrulama işlemi yapar
C_VerifyUpdate Çok parçalı doğrulamada doğrulama işlemine devam eder
C_VerifyFinal Çok parçalı doğrulama operasyonu bitirir
C_VerifyRecoverInit Doğrulama operasyonunu ilklendirir, burada veri imzadan geri getirilebilir
C_VerifyRecover Tek parçalı imza doğrulama işlemi yapar, burada veri imzadan geri döndürülebilir(recover)
 

 

 

Çift amaçlı kriptografik fonksiyonlar

C_DigestEncryptUpdate Çok parçalı özetleme ve şifreleme işlemlerine gelişi güzel olarak devam eder
C_DecryptDigestUpdate Çok parçalı şifre çözme ve özet işlemlerine gelişi güzel olarak devam eder
C_SignEncryptUpdate Çok parçalı imzalama ve şifreleme işlemlerine gelişi güzel olarak devam eder
C_DecryptVerifyUpdate Çok parçalı şifre çözme ve doğrulama işlemlerine gelişi güzel devam eder
 

 

Anahtar yönetim fonksiyonları

C_GenerateKey Gizli anahtar üretir
C_GenerateKeyPair Public/Private anahtar çifti üretir
C_WrapKey Anahtarı şifreler
C_UnwrapKey Anahtarın şifresini çözer
C_DeriveKey Temel anahtardan anahtar üretir
Rastgele sayı üreten fonksiyonlar C_SeedRandom RNG için ek besleme malzemesi karıştırır(mixes)
C_GenerateRandom Rastgele veri üretir
 

Paralel fonksiyon yönetim işlevleri

C_GetFunctionStatus Her zaman CKR_FUNCTION_NOT_PARALLEL dönen eski işlev
C_CancelFunction Her zaman CKR_FUNCTION_NOT_PARALLEL dönen eski işlev
Callback fonksiyonu Cryptoki’den uyarı işlemleri için kullanılan uygulama tarafından tedarik edilen fonksiyon

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.