PKCS11’de Uygulamalar

Uygulamalar ve Onların Kriptoki’yle Kullanımı

Cryptoki için bir uygulama bir adres uzayı ve kontrol için kullanılan threadlerden ibarettir. Bir uygulamanın cryptoki uygulaması olabilmesi için C_Initialize fonksiyonu kullanımıyla başlamalı ve uygulama daha sonra diğer cryptoki fonksiyonlarını çağırmalıdır. Uygulama ne zaman biterse o zaman C_Finalize fonksiyonu Crypoki uygulaması kesmek için çağrılır. Okumaya devam et “PKCS11’de Uygulamalar”

PKCS11’de Kullanıcılar

Cryptoki’nin bu versiyonu iki tür kullanıcı tanımlar. Birinci tip Security Officer isimlendirilmektedir. (Kısaca SO). Diğer tip normal kullanıcıdır. Normal kullanıcıya sadece token üzerindeki private objelere erişim için izin verilir ve bu erişim hakkı yalnızca yetkilendirme sayesinde olabilir. Bazı tokenlar token üzerindeki her bir kriptografik fonksiyonun gerçekleştirilmesi için private olsun olmasın yetkilendirme isteyebilir. SO’nun görevi token’ı ilklendirmek ve normal kullanıcı için pin ayarlamaktır, ayrıca bazı public nesneleri yönlendirmektir. (Nasıl yetkilendirme yapıldığıyla ilgili bazı ayarlama metodları cryptoki’nin bu versiyonunun kapsam alanı dışındadır). Normal kullanıcı SO onun PIN’ini ayarlayana kadar yetkilendirilemez. Okumaya devam et “PKCS11’de Kullanıcılar”

PKCS11 Standardının Kapsamı

PKCS11 standardı kriptografik bilgiyi tutan ve fonksiyonlarını işleten cihazlar için “Cryptoki” olarak anılan uygulama programlama ara yüzünü (API) tanımlar. Cryptoki, “crypto-key” olarak telaffuz edilir ve “cryptographic token interface” tamlamasının kısaltılmış şeklidir. Cryptoki basit nesne tabanlı bir yaklaşımı izler. Teknolojiden bağımsızlığı hedefinin adreslenmesi ve kaynak paylaşımı (Çoklu cihazlara erişen çoklu uygulamalar), ortak uygulamalar için temsil, “cryptographic token” olarak söz edilen cihazın mantıksal görünümü bu yaklaşımın parçalarıdır. Okumaya devam et “PKCS11 Standardının Kapsamı”